schedule

Sunday 20/03 Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne

07:45
Rozpoczęcię Turnieju
09:05
Rozdanie Nagród Bloku I
09:15
Rozpoczęcie Bloku II
10:45
Rozdanie nagród Bloku II
11:05
Rozpoczęcie Bloku III
12:35
Rozdanie Nagród Bloku III
12:55
Rozpoczęcie Bloku IV
14:30
Rozdanie Nagród Bloku IV
15:00
Rozpoczęcie Bloku V
16:55
Rozdanie Nagród Bloku V
17:25
Rozpoczęcie Bloku VI
18:55
Rozdanie Nagród Bloku VI
19:15
Rozpoczęcie Bloku VII
20:15
Rozdanie Nagród Bloku VII
20:30
Rozpoczęcie Bloku VIII
22:05
Rozdanie Nagród Bloku VIII
22:25
Zakończenie Festiwalu